Privacy

In dit Privacybeleid wordt ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen van uw gegevens door Lecturama uiteengezet.

Verwerking persoonsgegevens

Lecturama Uitgeverij is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website van Lecturama.com. Lecturama respecteert uw privacy.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient u een aantal gegevens te verstrekken aan Lecturama, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, een bank- of gironummer en een e-mailadres. Lecturama gebruikt deze gegevens om de bestelling te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld voor het versturen van uw bestelling of om een door u verschuldigd termijnbedrag te incasseren.) Lecturama kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het doen van aanbiedingen, het verschaffen van informatie etc. (al dan niet in samenwerking met andere bedrijven). Bij uw aanmelding van deelname kunt u aangeven dat uw gegevens niet voor dit doel mogen worden gebruikt. Tevens kunt u dit op een later tijdstip aangeven bij Lecturama door hier te klikken en het contactformulier in te vullen. Vermeldt u hierbij wel duidelijk uw gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en, indien van toepassing, uw klantnummer). Lecturama past technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden.

Het gebruik van onze service is onderworpen aan dit Privacybeleid. Gebruik de Lecturama-service niet als u niet kunt instemmen met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid geldt ook voor embedded hyperlinks die mogelijk alleen toegankelijk zijn via onze website. Als u dit Privacybeleid via bepaalde Lecturama-compatibele apparaten leest, gaat u naar https://www.lecturama.com/informatie/privacy om de voorwaarden die u via een hyperlink worden verstrekt te bekijken.

 • Verzameling van gegevens
 • Gebruik van gegevens
 • Openbaarmaking van gegevens
 • Delen op sociale media
 • Cookies en internetadvertenties
 • Uw keuzes
 • Uw rechten
 • Beveiliging
 • Andere websites, platforms en toepassingen
 • Kinderen
 • Wijzigingen in dit beleid
 • Overdracht van gegevens
 • Contact met ons opnemen

Verzameling van gegevens

We ontvangen en bewaren gegevens over u, zoals:

– Informatie die u ons geeft: We verzamelen informatie die u ons geeft. Bijvoorbeeld: Uw naam, e-mailadres, adres of postcode, betalingsmethode en telefoonnummer. We verzamelen deze informatie op diverse manieren, bijvoorbeeld wanneer u gegevens invoert tijdens het gebruik van onze service op onze website, bij contacten met onze klantenservice of wanneer u deelneemt aan enquêtes of promoties; en informatie die wordt verzameld wanneer u reviews of beoordelingen geeft, voorkeuren instelt in Mijn account of ons op een andere manier informatie geeft via onze service of een andere locatie.

– Informatie die we automatisch verzamelen: We verzamelen gegevens over jou en uw interactie met ons en onze advertenties, uw gebruik van onze service, toepassingen, sites, tools, en klantenservice, evenals gegevens over uw computer of andere apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze service. Het kan hierbij gaan om gegevens als: Uw online activiteit, selectie van titels en zoekopdrachten; details over uw contacten met onze klantenservice, zoals de datum, het tijdstip en de reden waarom u contact hebt opgenomen met ons, transcripties van de chat-sessies en, als u ons belt, uw telefoonnummer; apparaat-id’s of unieke id’s, eigenschappen van apparaten en software (zoals type en configuratie), internetverbinding gegevens, statistieken over bekeken pagina’s, doorverwijzings-url’s, advertentiegegevens, IP-adres en standaard weblog informatie; informatie verzameld via het gebruik van cookies, web-beacons en andere technologieën. Raadpleeg de rubriek Cookies en internet advertenties voor meer details.

– Informatie over uw sociale netwerk-account: Als u ervoor kiest om een of meerdere sociale netwerk-accounts (zoals Facebook) te koppelen aan uw Lecturama-account, krijgen wij informatie van uw sociale-netwerk-account. Raadpleeg de rubriek Delen op sociale media voor meer informatie.

– Informatie uit andere bronnen: We kunnen de hierboven beschreven informatie aanvullen met informatie uit andere bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. Dit soort aanvullende informatie kan demografische gegevens en surfgedrag omvatten. Wij kunnen die informatie gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid, zoals: het analyseren van en inzicht krijgen in onze huidige, voormalige en potentiële leden; het verbeteren van onze dienstverlening (met inbegrip van onze gebruikersinterface-ervaringen), optimalisatie van levering, selectie van content, aanbevelings algoritmen, reclame en marketing; de bescherming van onszelf en onze leden tegen fraude en ongeautoriseerde toegang.

Gebruik van gegevens

We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze service en marketingactiviteiten voor jou en anderen te verzorgen, analyseren, beheren, verbeteren en te personaliseren, onder andere om uw registratie, bestellingen en betalingen te kunnen verwerken en om hierover en over andere zaken met u te kunnen communiceren. We kunnen deze verzamelde informatie bijvoorbeeld gebruiken voor de volgende doeleinden:

– om uw algemene geografische locatie te bepalen, gelokaliseerde content aan te bieden, cursus en hobby materialen die u volgens ons leuk zult vinden, uw internetprovider te bepalen en om ons te helpen snel en efficiënt te reageren op vragen en verzoeken;

– voorkomen, opsporen en onderzoeken van illegale of vermoedelijke illegale activiteiten, zoals fraude, en het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden (bijvoorbeeld bepalen of u in aanmerking komt voor een gratis proefperiode); het verzenden van e-mails, push-meldingen of andere berichten en advertenties die verband houden met onze service, zoals nieuwsbrieven, berichten over nieuwe functies van Lecturama, aanbiedingen van Lecturama, aankondigingen van promoties en consumenten-enquêtes. We kunnen van tijd tot tijd samenwerken met bedrijven waarvan wij het idee hebben dat hun producten onze leden zullen aanspreken. In samenwerking met deze partners kunnen we aankondigingen van speciale acties sturen en/of web advertenties namens hen vertonen, voor zover wettelijk toegestaan.

Openbaarmaking van gegevens

– De bedrijvengroep van Lecturama: We kunnen uw persoonsgegevens delen met de Lecturama-bedrijvengroep. Bij de verwerking van deze gegevens hanteren deze bedrijven een beleid dat aansluit bij dit Privacybeleid.

– Service-providers: We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten (“Serviceproviders”) om bepaalde services namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van services aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld Service-providers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en optimaliseren, creditcard-transacties te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, klantenservice te leveren, schulden te incasseren, gegevens te analyseren en verbeteren (ook gegevens over interacties van de gebruiker met onze service), en consumenten-enquêtes te verwerken en beheren. Het is mogelijk dat deze Serviceproviders bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alléén toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten.

Promotie-aanbiedingen:

We kunnen gezamenlijke promoties of programma’s aanbieden waaraan u alleen kunt deelnemen als wij uw gegevens delen met derden. We kunnen bijvoorbeeld samenwerken met bedrijven die incentives aanbieden, zoals Frequent Flyer-awards, als u uw registreert voor onze service of deze op een andere manier gebruikt. Bij dergelijke promoties kunnen we je naam en andere gegevens delen zodat de incentive kan worden uitgevoerd. Door deel te nemen aan dit soort promoties of programma’s stem je ermee in dat we je gegevens delen. Hou er rekening mee dat we geen invloed hebben op de privacy praktijken van deze derde bedrijven.

– Bescherming van Lecturama en anderen: Lecturama en haar Serviceproviders kunnen persoonsgegevens en andere informatie openbaar maken of op een andere wijze gebruiken als wij of zij in alle redelijkheid van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking nodig is om (a) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, (b) toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, inclusief onderzoek naar mogelijke overtredingen hiervan, (c) illegale of vermoedelijke illegale activiteiten (zoals betalingsfraude) alsmede technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of op andere wijze aan te pakken, of (d) de rechten, eigendommen of veiligheid van Lecturama, gebruikers of het publiek te beschermen voor zover wettelijk vereist of toegestaan.

– Zakelijke overdrachten: We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid. ¥ Sociale netwerkservices: : Als u gebruik wilt maken van onze sociale functies of de sociale plug-ins die beschikbaar zijn op onze website, houdt dit in dat u ervoor kiest om gegevens openbaar te maken, zoals hieronder wordt omschreven in de rubriek Delen op sociale media.

– Informatie die u openbaar maakt: Tijdens het gebruik van de Lecturama-service kunt u reviews en andere informatie op openbare forums plaatsen. Als je dat doet, wordt die informatie openbaar gemaakt en zijn wij niet verantwoordelijk voor gebruik door derden van informatie die je openbaar hebt gemaakt via onze service.

– Anderen met toegang tot uw account: Als u uw account deelt met anderen of hun op een andere manier toegang verleent tot uw account, zullen zij uw gegevens kunnen zien, waaronder persoonsgegevens in sommige gevallen, zoals uw kijkgeschiedenis, beoordelingen, reviews en account gegevens (ook uw e-mailadres of andere informatie in Mijn account). Dit geldt ook wanneer u onze functie Profielen gebruikt; raadpleeg de rubriek Profielen voor meer informatie.

– Samengevoegde of geanonimiseerde informatie: We verstrekken mogelijk ook analytische gegevens en informatie van onze gebruikers in samengevoegde of in een op een andere manier geanonimiseerde vorm aan partners, Service-providers en andere derden.

Delen op sociale media

– Functies voor sociale media: Met onze functies voor sociale media kunt u informatie, zoals bijvoorbeeld wat u leest en wat u aanbeveelt op Lecturama, delen. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld binnen Lecturama, op andere sociale netwerken en in andere communicaties. U kunt ervoor kiezen om onze sociale functies te gebruiken door een of meerdere sociale netwerken te koppelen aan uw Lecturama-account. Op de koppeling van uw Lecturama-account aan een sociaal netwerk en uw gebruik van onze functies voor sociale media zijn onze Voorwaarden voor sociale media en ons Privacybeleid van toepassing.

– Als aanvulling op onze sociale functies kan Lecturama op bepaalde locaties op onze site sociale plug-ins bevatten, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest en Google+, zodat u op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Lecturama heeft geen controle over hoe deze plug-ins door deze sociale netwerken worden beheerd. Wij raden u aan om hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te lezen voordat u gebruik maakt van deze plug-ins.

Cookies en internet advertenties

Lecturama maakt op haar internetpagina gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die op uw computer wordt opgeslagen en helpt om het gebruik van de site van Lecturama voor u makkelijker te maken. Tevens worden cookies gebruikt om misbruik door derden tegen te gaan en om inzicht te krijgen in de vraag hoe u de website van Lecturama bereikt en hoe deze worden gebruikt. Voor onze webpagina geldt dat het gebruik van cookies niet kan worden geweigerd. U krijgt in dat geval geen toegang tot deze internetpagina.

Wij maken gebruik van Google Analytics en DFA-cookies. Google Analytics gebruiken wij om inzicht te krijgen in de vraag hoe men onze website bereikt en hoe deze worden gebruikt. In verband hiermee wordt via onze website een cookie geplaatst van Google, dat deze informatie registreert.

De cookies die Google Analytics op onze sites zet, zijn de volgende:

– Een cookie welke een ID geeft aan de browser. Via dit ID worden unieke paginabezoeken bijgehouden. Hier zijn verder geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Deze cookie heeft de levensduur van één jaar.

– Een cookie die de sessie van een gebruiker bijhoudt. Bijvoorbeeld: iemand bezoekt van 10: 30 uur tot 10:50 uur een website; dat is één sessie. Indien dezelfde bezoeker ’s avonds om 21:00 uur nog een keer deze site bezoekt, is dat een nieuwe sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd op het moment dat de internetbrowser wordt afgesloten.

– Lecturama maakt ook gebruik van tijdelijke cookies. Deze registreren het surfgedrag van een bezoeker gedurende maximaal 10 dagen. Indien iemand de elfde dag weer een website van Lecturama bezoekt, verdwijnt de informatie van de eerste dag. De informatie die via deze cookies wordt verkregen wordt 60 dagen na het laatste bezoek automatisch verwijderd.

Je rechten Je kunt verzoeken om toegang tot je persoonlijke gegevens, of onjuiste persoonlijke informatie die wij over jou hebben corrigeren of bijwerken. Je kunt dit eenvoudig doen door naar Mijn account te gaan op onze website, waar je diverse gegevens over je account kunt wijzigen en bijwerken, zoals je contactgegevens, je facturerings gegevens, en verschillende andere gerelateerde gegevens over je account (zoals je voorkeuren, de content die je hebt beoordeeld en je reviews). Je moet aangemeld zijn om Mijn account te openen.

Je kunt ons ook vragen om persoonlijke informatie die wij over jou hebben te verwijderen, als deze niet langer nodig is voor de levering van de service aan jou, voor onze facturatie en administratie of om andere legitieme redenen. Hiervoor, of voor andere vragen over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen op downloadtickets@Lecturama.com.

Beveiliging

Lecturama treft redelijke administratieve, technische, fysieke of bestuurlijke maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde wijzigingen. Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van je gegevens niet garanderen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeautoriseerde toegang daartoe. Door onze service, inclusief onze website en gebruikersinterfaces, te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs andere weg, stem je ermee in dat we elektronisch met je kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheer problemen in verband met je gebruik van de Lecturama-service.

Om je eenvoudig toegang te bieden tot je account en je te helpen bij het beheer van de Lecturama-service, passen wij technologie toe waarmee we je kunnen herkennen als houder van het account en je rechtstreeks toegang tot je account kunnen bieden zonder dat je steeds een wachtwoord of een andere gebruikers-id hoeft in te voeren wanneer je de Lecturama-service opnieuw bezoekt. Je kunt ervoor kiezen om geen gebruik te maken van deze functie op je computer door het vakje ‘Onthoud mijn gegevens op deze computer’ uit te schakelen wanneer je je aanmeldt bij de website.

Andere websites, platforms en toepassingen

De Lecturama-service kan via platforms worden geleverd of links naar sites bevatten die worden beheerd door derden die een ander beleid voor de verwerking van gegevens hebben dan wij. Je kunt bijvoorbeeld toegang tot de Lecturama-service krijgen via platforms zoals computers, mobiele apparaten, tablets en een aantal andere apparaten die zijn verbonden met internet. Deze websites en platforms hebben aparte en onafhankelijke privacy verklaringen, mededelingen en gebruiksvoorwaarden. We adviseren je om deze goed door te lezen. Bovendien kun je toepassingen van derden tegenkomen die gebruikmaken van de Lecturama-service. Lecturama kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de manier waarop deze andere websites en platforms omgaan met gegevens. Raadpleeg onze Gebruiksvoorwaarden (https://www.lecturama.com/digitaal/informatie/algemene-voorwaarden-1) voor meer informatie.

Kinderen

Als je lid wilt worden van de Lecturama-service, moet je minimaal achttien jaar zijn, of meerderjarig zijn. In bepaalde rechtsgebieden ligt de meerderjarige leeftijd hoger. In dat geval moet je deze leeftijd hebben om lid te kunnen worden. Hoewel personen onder de achttien jaar de service mogen gebruiken, mag dat alleen conform onze Gebruiksvoorwaarden (https://www.lecturama.com/digitaal/informatie/algemene-voorwaarden-1) met toestemming van en onder begeleiding van een ouder of wettelijk voogd.

Wijzigingen in dit beleid

Lecturama kan dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden regelmatig wijzigen. Dergelijke herzieningen gaan direct in; voor bestaande leden gaan ze echter pas dertig dagen na publicatie in (tenzij anders vermeld). We zullen, indien van toepassing, proberen om eerdere versies (inclusief gemarkeerde wijzigingen) van het Privacybeleid uit de voorafgaande twaalf maanden te publiceren. Overdracht van gegevens Omdat internet een wereldwijde omgeving is, moeten bij de verzameling en verwerking van gegevens via internet noodzakelijkerwijs gegevens tussen landen worden verstuurd. Door Lecturama te gebruiken, erken je en stem je er daarom mee in dat je gegevens worden overgedragen van het land waar je woont naar andere landen waar we faciliteiten hebben of gebruikmaken van Service-providers. Je begrijpt en aanvaardt dat landen waar de gegevens naar worden overgebracht, wellicht een minder hoog niveau van gegevensbescherming hebben dan je eigen land.

Contact met ons opnemen

U vindt onze Klantenservice informatie op https://www.lecturama.com/digitaal/informatie/klantenservicecontact-1 als je vragen hebt over je account. Je vindt er tevens informatie over hoe je contact kunt opnemen met onze klantenservice voor ondersteuning. Als je vragen hebt over dit Privacybeleid of ons gebruik van je persoonsgegevens, cookies of soortgelijke technologieën, kun je e-mailen naar downloadtickets@Lecturama.com. Je kunt ons ook schrijven op het volgende adres: Lecturama, t.a.v.: Manager. E-Commerce Park Vredenberg, Hoek Hugenholzweg z/n, Willemstad, Curacao. Houd er rekening mee dat de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonlijke informatie Lecturama Uitgeverij Curacao b.v. is, die je ook de service aanlevert (adres hierboven).

Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2014